top of page

 kwadrat art 

Inspiracją do powstania tego miejsca była ogromna potrzeba szerzenia artystycznego spojrzenia na sztukę oraz chęć pośredniczenia miedzy artystą a odbiorcą wrażliwym na to piękno. Naszą ambicją jest reprezentacja młodych twórców, ich wsparcie i sprzedaż ich dzieł. Chcemy by to miejsce było przyjazne zarówno dla nich jak i dla potencjalnych odbiorców, dla których z całym zaangażowaniem będziemy tworzyć to miejsce i poszerzać je o kolejne aspekty obcowania ze sztuką. Chcemy aby sztuka odnalazła się w codziennym życiu. 

“The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.” 

Pablo Picasso 
Żetony spadek
bottom of page